Vecka 27

Måndag


EMOM 10min:
4/ben viktade Box step ups
2 Front squats

AMRAP 4 min x2 , 2 min vila mellan. (börja om från början)
20m Oh walking lunges (med viktplatta 15/10kg)
10 – 8 – 6 – 4 – 2 Front squat
2 – 4 – 6 – 8 – 10 Push ups
(20m utfallsgång mellan varje 10-8-6 osv)

Tisdag

EMOM 12 min
8 Seated DB arnold press
6/arm Ladmine press
10 KB situps
5 Supinerade pull ups

AMRAP 12 min
40/30 kcal rodd
15 Deadlift
20 DB/Kb shoulder to oh
15 Burpees
20 DB/Kb shoulder to oh
15 Deadlift

Onsdag


Metcon express kl 8:00:

22 min AMRAP
6 Burpee boxjump overs
12 Sit ups/Fällkniv
18 wallballs
24 KB-swing
400m löpning

Ordinarie pass:

Stegrande 2or Power clean

Team om två:
I go you go upplägg. (vartannat varv hela tiden)

Min 0:00-6:00:
AMRAP
10/7 kcal rodd
6 boxjump overs

Min 6:00-12.00:
1-1-2-2-3-3-4-4-5-5 osv.. Power cleans (ca 75/55kg)

Min 12:00-20:00
AMRAP:
12 DB snatch
80m shuttle run

Torsdag

Teknikträning OHS och Double unders

On the 2:00 x 5:
1 Power snatch + 3 OHS

AMRAP 8 min:
10 Double unders
6 Toes to bar/K2E
4 Power Snatches

Fredag


"The Good Life"
3 Rounds:
500 Meter Row
12 Burpees
21 Box Jumps

Bål:
4 Varv, (Not for Time):
18 Banded Good Mornings
15 x 4-Count Flutter Kicks
12 Glute Bridges

Henrik LundholmComment