Vecka 22

Måndag


(På 75 min pass: Teknikträning HSPU)

Teknikträning Double unders

Back squats 3-2-1-3-2-1

AMRAP 12 min:
20 Double-Unders
20 DB- hang clean and jerk
20 Burpee Box Jump Overs
20 Push-Ups
20 K2E/Situps
20 DB Squat Cleans
20 Alternating Dumbbell Snatches
20  Wall Balls

Tisdag

4 varv av:
3 Höga boxhopp
6/ben Reverse Lunges med KB
20s/sida Side Plank
12 Banded Glute Brige

AMRAP 8 min:
12 Goblet Squats med KB
10 KB Situps
8/sida KB suitcase Deadlifts

Onsdag

Metcon Express kl 6:30:

3 varv:
2-min AMRAP
12/9 (cal) Assault bike
24 Air squat
12 KB swing

Vila 2-min

2-min AMRAP
7 Bar facing burpee
5 Hang power clean
3 Shoulder to overhead

Vila 2-minutes


Ordinarie pass:

EMOM 24 min:

1/arm Turkish get up
4/arm Renegade Row
16 Russian Twist
1-2 Rope climbs
30s L-sit
6/arm Half kneeling landmine press
5 Strikta pull ups
1-2 Wallwalk


AMRAP 10 min, i par (Ni jobbar vartannat varv):
20 Air Squats
10 Devils press

Torsdag

Ledigt :)

Fredag


AMRAP 25 min:
20 Deadlifts
400 meter Run
20 Kettlebell Swings
400 meter Run
20 Front squats
400 meter Run
20 Burpees
400 meter Run
20 Pull-Ups/Ringrodd
400 meter Run
20 Box Jumps
400 meter Run
20 Cleans
400 meter Run

Lördag

KB-Klubben håller i passet.