Vecka 38

Måndag

OTM 8 min:
1 Power clean + 3 Front squat

AMRAP 3min
20 KB-swing
15 Boxjump
10 Situps

1 min vila

AMRAP 3 min:
16 KB-swing
12 Boxjump
8 Situps

1min vila

AMRAP 3 min:
12 KB-swing
8 Boxjump
6 Situps

Tisdag

EMOM 16min
5 Sittande strikta axelpressar
10 Facepulls med gummiband
5 Strikta chins
45s Plankan


AMRAP 12 min:
10 kcal Rodd
8 Target burpees
4/arm DB/KB - hang clean and jerk

Onsdag


Teknik Rope climb

EMOM 12 min:
1 Ropeclimb
4 Deadlift
10-40 DU
30s Superman hold

For time:
50  Burpees
(3 pull ups/ 5 Ring row varje min, starta med 3 pull ups)


Torsdag


EMOM 8 min:
8 Front rack lunges
3 Push press


6 varv (3 var):
12 KB-swing
10 wallballs
8 Push ups
200m rodd

Fredag

Teknik, sedan Stegra upp i komplexet:
1 clean + 1 hang squat clean

AMRAP  5 min ( 0:00-5:00)

5 K2E
5 Front squats 35/25
5 Box Jumps

Sen: 5 Min OTM ( 5:00-10:00):
1 Clean + 1 Hang Squat Clean (ett lyft varje min på den vikt ni provat ut)


Sen, For Time (10:00- … ):(använd samma stång som till clean komplexet, lasta på till rätt vikt)

18-12-6 Repetitions of
Deadlifts 70/50
Push ups

Lördag

TEAm “The Don”
For Time: dela repsen hur ni vill inom paret.
66 Deadlifts 50/35
66 Box Jump
66 Kettlebell swings 24/16
66 Knees-to-Elbows
66 Sit-Ups
66 Pull-Ups
66 Thrusters 20/15kg
66 Wall Balls
66 Burpees
66 Double-Unders

Henrik LundholmComment