Vecka 14

Tisdag kl 17.00-18.00 och 19.00-20.00

EMOM 12min
5 Push press
5 Supinerad pull up
5 Push ups i ringar

Buy-In:
70 Air Squats

30-20-10 Reps
Wall Balls
Kettlebell Swings (24/16 kg)
Situps

Buy-Out:
50 double unders


Onsdag kl 18.00-19.00

OTM 10min:
2 Snatch

Teknikträning HSPU

8 min AMRAP:
3 TTB
6 Snatch
8 Boxjump over

Torsdag kl 18.00-19.00

Backsquat 3-3-3-3-3

8 varv (4 var)
5 Thrusters 40/25
5 Pull ups
5 Burpees

vila 5-10min

8x1min rodd (Ni ror varannan min, Totalt antal kcal räknas)


Fredag kl 16.00-17.00

Deadlift 5-5-5-5-5

Adam Brown
2 Rounds For Time
15 Deadlifts 90/60
15 Box Jumps
15 Wall Balls
15 Push ups
15 Box Jumps
15 Wall Balls
15 Cleans 50/35


Lördag kl 10.00-12.00

I par:

For Time
40 Double Unders
40 Cal Row
40 Pull Ups
40 Push-Ups
40 Toe To Bar
40 Double Unders
40 Cal Row
40 Wall Balls
40 Kb Swing 24/16
40 Hang Power Clean And Press (Push Press/Push Jerk) 50/35
40 Double-Unders
40 Cal Row
40 Burpees Box Jumps Over
40 Barbell Walking Lunges                        

Henrik LundholmComment