Vecka 19

Måndag 19.00-20.00

Emom 7 min: 4 Backsquat

Filthy Fourty

40 Box Jumps
40 Jumping Pull-Ups
40 Kettlebell Swings (16/12 kg)
40 Walking Lunges
40 Knees-to-Elbows
40 Push Press 20/15 kg
40 Back Extensions
40 Wall Balls
40 Burpees
40 DU

Timecap: 20 min. Ni gör så långt ni hinner på 20 minuter.

Tisdag 19.00-20.00

Clean complex EMOM 8 min
1 Hang squat clean
1 Squat clean

12 min AMRAP
8 Boxjumps
8 Push press 30/20 kg
8 Front squat 30/20 kg
8 Situps
8 KB-swing 20/12 kg

Onsdag 18.00-19.00

Teknikträning: Power Clean + Push Jerk 

Lyft var 30e sekund i 10 minuter:
1 Power Clean + Push Jerk

AMRAP 10min;
5 Shoulder to overhead (STOH) 30/20
10 Deadlift 30/20
15 Boxjumps

Torsdag 18.00-19.00

EMOM 5 min: 4 Powersnatch
EMOM 5 min: 5 Frontsquat
EMOM 5 min: Pullups (efter egen förmåga, gummiband finns)

Parwodintervaller 6 varv av (3 var):

10 Goblet squat
10 Box pushups
20 Step ups
200 m rodd

Fredag 16:00-17:00

Emom 10min:
5 Deadlifts.

AMRAP 12min 

15kcal Rodd
15 Gobletsquat 16/12
15 Burpees
15 KB-Swing 16/12