Vecka 13

Måndag kl 19.00-20.00

Teknikträning over head squat

EMOM
6min: 5 Front squat
4min: 5 OHS

15min AMRAP
18 Wallballs
15 SDHP
12 Front rack lunge
9 Pullups
6 Bar push ups

 

Tisdag kl 19.00-20.00

Teknikträning Clean & Jerk

EMOM 6 min: 
Power clean
Hang Power clean
Push jerk

EMOM 6 min: 
Squat clean
Front squat
Split Jerk

4 RFT: 
10 KB swing 20/12 kg
10 Goblet squat
10 Push Jerk
8 Ring row
8 Pushups
200 m rodd

Timecap: 12 min

Onsdag kl 18.00-19.00

EMOM:
4min: 5 Pullups
4min: 5 Axelpress
4min: 5 Dips

3 x 3min AMRAP, 1min vila mellan varje.
5 power clean
10 Boxjumps
5 Thrusters
10 Push ups

Torsdag 18.45-19.45

EMOM 4 min: 4 Deadlift
EMOM 4 min: 20 sek T2R/T2b/KTE
EMOM 4 min: 1-2 Wallwalk (Alt statiskt håll med vikt)

Parwodintervaller 3 varv var av:

14 KB snatch
10  Benlyft
6 Burpeeboxjump
250 m rodd

Fredag kl 16.00-17.00

8 min EMOM
1 Back squat med paus
2 Back squat

12 min AMRAP
5 Clean
5 Front squat
5 Push jerk
300 m rodd
 

Henrik LundholmComment