Vecka 45

Måndag kl 17.00-18.00 och kl 19.00-20.00

EMOM 8min
2 Front squats

15min AMRAP

3varv:
10 wallballs
10 Pushups

6 varv
10 KB-swing
10 Situps

Sen resterande tid, AMRAP
10 Goblet squats
5 burpees

Tisdag kl 17.00-18.00 och 19.00-20.00

EMOM 10min:
2 Snatch

3min on, 3 min off x 4
21/15 Kcal rodd
8 Ringrodd
6 Deadlifts
4 Hang Power Cleans
2 Front squat

Onsdag kl 18.00-19.00

OTM 12min:
5 Strikta pull ups
2 Strikta Axelpress
20s/sida sidoplanka

For time:
10 Boxjump over
16 KB snatch 16/8
10 Boxjump over
12 KB snatch
10 Boxjump over
8 KB-snatch
10 Boxjump over
6 KB- snatch

Torsdag kl 18.00-19.00

Emom 8min:
2 Clean and jerk

10 Varv (5 var)
5 SDHP 35/25kg
5 Push press
5 Front squat
200m rodd

Fredag kl 16.00-17.00

Deadlift 2-2-2-2-2

10-1
Deadlift
Push ups
Airsquats
ringrodd

Lördag kl 10.00-11.00

Team om 3:
(En jobbar med dynamisk övning, en med statisk övning, en vilar)
100 Push press – Hänga i racket
150 Boxjump - Jägarvila
200 KB-swing - Plankan
2500m rodd (dela hur ni vill)
200 Goblet squat - Plankan
150 Burpees - Jägarvila
100 Power cleans – Hänga i racket

Henrik LundholmComment