Vecka 46

Måndag kl 17.00-18.00 och 19.00-20.00

EMOM 8min:
4 Backsquats

For time:
50 Airsquats
30 KB-swing
10 Ringrodd
40 Airsquats
20 KB-swing
8 Ringrodd
30 Airsquats
10 kb-swing
6 Ringrodd
20 Airsquats
10 KB-swing
4 Ringrodd


Tisdag kl 17.00-18.00 och 19.00-20.00

EMOM 8min:
2 Push press + 2 Push jerk

3min AMRAP
6 Kb-snatch 16/12
6 K2E/situps

1min Vila

3min AMRAP
10 Wallballs
5  Pullups

1min vila

3min AMRAP
10 Boxjumps
5 pushups

Onsdag kl 18.00-19.00

Teknikträning DU

OTM 12min:
3 Power clean
3 Strikt Pull ups
45s plankan


8min AMRAP:
5 DU
10 Medball clean
5 Push ups
10 Medball scuats


Torsdag kl 18.00-19.00

EMOM 8min:
1 Snatch pull + 1 hang snatch

8 Varv (4 var)
5 Powercleans
5 Thrusters
5 burpees
200m rodd


Fredag kl 16.00-17.00

Deadlift 10-10-10

For time:
8 varv:
8 Situps
8 Airsquats
8 Ringrodd
8 Deadlift 40/25
8 Power clean
8 Shoulder to oh

Timecap 18min.

 

Lördag kl 10.00-11.00


Team om 3:
Under wodens gång ska ni tillsammans ro 4000/4500m, del hur ni vill. Samtidigt som rodden rullar hjälps de andra åt med(när ni rott klart får all 3 hjälpas åt med övningarna):


50 Wallballs
40 Cleans 50/35
30 Front squat
20 Pull ups
30 Front squat
40 Cleans
50 wallballs

Henrik LundholmComment