Vecka 43

Måndag kl 17.00-18.00 och 19.00-20.00

OTM 12min
3 Backsquats
5/arm KB-Rodd


3 Rounds For Time:
15 Boxjump
12KB- snatch 20-16/12-8kg
9 Goblet squat
6 K2E

Tisdag kl 17.00-18.00 och 19.00-20.00

OTM 10min:
Pull ups
3 clean

For time (Med rullande klocka):
12-9-6-9-12
Thrusters 30/20kg
Ringrodd

Start 15.00
12-9-6-9-12
SDHP
Burpees

Onsdag kl 18.00-19.00

Teknikträning Snatch

EMOM 8min
2 Snatch

For time:
15 Thrusters 35/25kg
15 SDHP
15 Push press
15 Frontsquat
15 Power clean
3 burpees varje ny minut, starta även woden med 3 burpees

Timecap 8min.

Torsdag kl 18.00-19.00

Teknikgenomgång jerk

EMOM 8min:
1 Clean + 2 jerk

Par wod:
By in: 800m rodd (i par)
8 varv: (4 var)
12 KB-swing
10 Goblet squat
8 Push ups
By out: 800m rodd

Fredag kl 16.0-17.00

Deadlift 3-3-3-3-3

teknikträning DU

For time:
10 DU
10 Pullups/Ringrodd
20 Deadlift 50/35
30 situps
40 burpees
30 boxjump
20 Push press
10 Power clean
10 DU


Lördag kl 10.00-11.00

Team om 3:
200 kalorier Rodd
90 Hang squat clean ca 40-35/30-25kg
200 Double-unders
90 Power snatch
200 Box jumps
90 Push press
200 Wall balls

Henrik LundholmComment