Vecka 1

Måndag kl 19.00-20.00

EMOM 16min:
5 Pullups
10 Planka i trx-band
3 Wallwalk
30-45sek hängande L-sit

10min AMRAP
9 Pullups
9 Wallballs
9 Clean
9 Burpees

Tisdag kl 19.00-20.00

EMOM 12 min:
5 Back squat
5 Deadlift

Teknikgenomgång Toes To bar

AMRAP 12 min: 

Rodd max cal

5 T2B/K2E
7 Ring row
9 Thrusters 20/30 kg

Medans den ena ror och samlar kalorier kör den andra i paret dagens amrap, valfria byten. 

Onsdag kl 11.30-12.00

"Helen"
3 rundor på tid av:
400 m rodd
21 Kettlebellswing 24/16 kg
12 Pullups

Onsdag kl 18.00-19.00

EMOM 8min, 
Clean and jerk. 1 lyft var 30e sekund. 

3min AMRAP:
3 squat clean
6 Push ups
9 Situps

1min Vila

3min AMRAP:
3 Burpees over bar
6 Push press
9 KB- swing

1min Vila

3min AMRAP
3 Clean and jerk
6 Goblet squat
9 Boxjumps

Henrik LundholmComment