Vecka 38

Måndag kl 19.00-20.00

EMOM
3min: 3 Frontsquat
3min: 3 pushpress
3min: 3 Thrusters

8min AMRAP:
2-4-6-8-10-12... osv
Thrusters
Situps
Utfall
Burpees over bar

Tisdag kl 19.00-20.00

Teknikträning Power clean

EMOM:
4 Power clean 4 min
4 hang power clean 4 min
4 Deadlift 4 min

AMRAP 4min x2

6 SDHP
8 Ring row
10 Situps

Vila 2 min

6 Barfacing burpees
8 Pushups
10 KB swing
 

Torsdag 18.00-19.00

OTM 12 Min
1. 5 Deadlift
2. Pullups/ringrodd (efter egen förmåga)
3. KB-press 4 per arm

Parwod:
20 min Amrap:

6 Pushups
8 Boxjump/Step up
10 KB-swing
200/150 m Rodd

Ett varv var. En kör en vilar.

Henrik LundholmComment