Vecka 29

Tisdag kl 19.00-20.00

EMOM 12 min: 
4 Back squat
3 Deadlift

Jobba i par, alternera övningarna varannan minut. 

12 varv i par: 
5 Knees to elbows
6 Pushups
10 Goblet squat
200 m rodd

En jobbar medan den andra vilar. 

Torsdag 18.00-19.00

EMOM 15 Min:
4 Powerclean
Pullups (efter förmåga)
4 Sälrodd

Wod i team om 3 st:

50 Kcal Rodd
50 Deadlift
50 Boxjump
50 Wallballs
50 Pushups
50 Wallballs
50 Boxjump
50 Deadlift
50 Kcal Rodd

Timecap 21 min. Alltså så långt ni i tre hinner på 21 minuter.

Henrik LundholmComment