Vecka 26

Måndag kl 19.00-20.00

EMOM 20min
3 Push press
6/ben Utfall
3 Pull ups
5 Frontböj

I par:
AMRAP 6min, vila 2min sen Hela woden.

30 Kcal rodd
30 Wallball
30 Knees to elbow
30 Boxjump
30 Kb-swing
30 Push press
30 Traget burpees

Tisdag kl 19.00-20.00

EMOM 12 min:
5 Benchpress
5 Deadlift
5 Pushpress

AMRAP 12 min: 
6 Wallballs
8 Situps
10 Boxjump

Torsdag 18.00-19.00

Em2om 10 min: 5 Clean
Em2om 10 min: 5 Snatch

"Special Jackie"

1000 m Rodd
50 Thruster 20/15 kg
30 Ring/stångrodd

Henrik LundholmComment