Vecka 7

Måndag kl 19.00-20.00

Teknikträning over head squat

EMOM
3 OHS 6 min

2x6 min AMRAP
5 Front squat 30/20 kg
7 KB-swing 20/12 kg
1 Deadlift 70/40 kg (1 till deadlift varje ny runda)

90 sek vila

Tisdag kl 20.00-21.00

EMOM
5 Back squat 5 min
2 Back squat 5 min

Parwod på tid av: 

35 KB-swing 16/12 kg
30 Situps
25 Push-press 25/15 kg
20 Ring row
15 Burpee over bar
10 pullups
15 Burpee over bar
20 Ring row
25 Push-press
30 Situps
35 KB swing

Torsdag kl 19.00-20.00

EMOM 10 min

3 Pushjerk jämna min
3 Power clean ojämna min

15 min AMRAP
12 Squats
9 Pushpress 25/15 kg
6 Pullups
3 Wallwalk

CrossFit AstrumComment