Vecka 51

Måndag kl 19.00-20.00

EMOM: 
4min: 5 Frontsquat
4min: 3 Frontsquat
4min: 1 Frontsquat

For Time
30 Box Jumps
30 Jumping Pull-Ups
30 Kettlebell Swings 16/12
30 Lunges
30 Situps
30 Pushups
30 Back Extensions
30 Wall Balls
30 Burpees

Tisdag kl 19.00-20.00

Teknikträning Kippade Pullups

EMOM 10 min:
5 Strikta Pullups
6/6 KB press

På tid i par: 
100/200 DU/SU
90 airsquats
80 Situps
70 Lunges
60 KB swing 12-16/20-24 kg
50 Boxjump overs
40 Pushups
30 Goblet squat
20 Ring row
10 Burpees

Onsdag kl 11.30-12.00

På tid:
10 Squat clean 50/35 kg
20 Pullups
30 Wallball
40 Situps
50 Utfallssteg OH 20/15 kg
40 Toes to bar
30 Goblet squat 24/16 kg
20 Burpees
10 Thrusters 50/35 kg

Onsdag kl 18.00-19.00

Teknikträning clean and jerk
EMOM 8min
2 clean + 1 jerk

12min AMRAP:
4 Deadlift
6 Burpee - situps
8 KB- swing
200m rodd

Torsdag 18.00-19.00

Teknik Snatch
OTM 5 min: 5 Deadlift

Parwod:
20 Pullups
40 Powersnatch 30/20 kg
30 Synkade burpees
40 Frontsquat
20 Pullups
100 Mountain climber

Henrik LundholmComment