Vecka 29

Måndag

Every 90s x8:
1 Squat snatch + 2 OHS

Back squats 6-6-6

8 min AMRAP:
2-4-6-8-10-12
Thrusters 35/25kg 
Bar facing burpees
Toes to bar/ Sit ups

 

 Tisdag

 Every 2 min x7
5-4-3-2-3-4-5 Strikt axelpress
4-6-8-10-8-6-4 Ring rodd

EMOM 21 min:
1. 8-12 Burpee Boxjump over
2. 6 Push press + 8-12 Situps
3. 15-18/10-12 Kcal rodd


3 varv (not for time, dubbla DB):
15 DB skull cruschers
15 DB row
15 DB floor press

Onsdag


Metcon express kl 8:00:

2 x 12-minute AMRAP
200m löpning
10 DB box step over, 24/20” @ 2 x 22.5/15kg
8 Pull ups
10 Burpee box jump over
8 Devils press

vila 4 min mellan

Ordinarie pass:

Deadlift 8-6-4-2-2

I par: 
20 min Amrap:
200m löpning var. (En i taget springer)
8-10-12-14 os
synkade Kettlebell Swings
Synkade goblet squats 

 

 Torsdag


EMOM 10 min:
3 Front squats (Tempo 32x1)
5-10 Strikta dips

2 varv:
3-min AMRAP
20 Wallballs
8  Dubble DB Hang power clean and jerk

2-min vila

3-min AMRAP
20 Double unders
12 OHS Walking Lunges (med viktplatta)

2-min Vila
  

Fredag

 

“Hotshots 19”

6 Rounds For Time:
30 Air Squats
19 Power Cleans 60/42,5
7 Strict Pull-Ups
400 meter löpning

(Skalat alternativ: 20 Airsquats, 19 KB-swing, 7 ringrodd/ Pu med band, 400m löpning)

Bålcirkel som avslutning.
5-10 Strict TTB
39s Hollow hold
10/håll jorden runt med viktplatta

Henrik LundholmComment