Vecka 13

Måndag kl 18.00-19.00
Back squat 3-3-2-2-1-1
På tid:
50 Power snatch 35/25 kg
50 Utafall front rack 35/25 kg
50 Pullup
50 KB-swing 24/16 kg
50 Burpees

Onsdag kl 19.00-20.00

HSPU 3 x max
Strikt Pull up 5-5-5-3-3-3
Dips 8-8-6-6-4-4
Strikt Toes to bar 5-5-5-5

"Elisabeth"
21-15-9
Squat clean
Ring dips / Push ups

Torsdag 17.30-18.30

1 RM Clean & Jerk

ParwodIntervaller (person 1 kör 1:an, när hen är klar kör den andra personen 1:an, Sen kör den första 2:an osv)
Man vilar alltså när den andra kör sin wod. Övning 1 & 3 ändras på varje wod.

1=
15 Clean Jerk
15 WB
15 Boxjump
15 Kcal rodd

2=
15 OHS
15 WB
15 C2B/Pullups
15 Kcal Rodd

3=
15 Thruster
15 WB
15 T2B/KTE/Situps
15 Kcal Rodd

Fredag kl 11.00-12.00

"Zeus"
3 Rounds For Time
30 Wall Ball Shots
30 Sumo Deadlift High-Pull 35/25kg
30 Box Jump
30 Push Presses
30 calorie Row
30 Push-Ups
10 Back Squat (Bodyweight)

Henrik LundholmComment