Vecka 46

Måndag kl 18.00-19.00

Back squat 8-8-8
Front squat 5-5-5

”Jonesworthy”
For time:
80 Airsquats
40 KB-swing
20 Pull ups
64 Airsquats
32 KB-swing
16 pullups
50 Airsquats
25 kb-swing
12 Pullups
32 Airsquats
16 KB-swing
8 Pullups
16 Airsquats
8 KB-swing
4 Pullups
8 Airsquats
4 KB-swing
2 Pullups

Tisdag kl 18.00-19.00

EMOM 8min:
2 Push press + 2 Push jerk + 2 Split jerk

4min AMRAP
7 Hang snatch
7 TTB

2min Vila

4min AMRAP
10 Wallballs
5 CTB

2min vila

4min AMRAP
10 Burpee boxjumps
5 HSPU (alt pushups)

Onsdag kl 19.00-20.00


OTM 16min:
3 Power clean (TNG)
3 Strikt CTB
30s (ring) dip hold (skala med gummiband vid behov)


8min AMRAP:
30 DU
10 Medball clean
10 Push ups
10 Medball scuats


Torsdag kl 19.00-20.00

EMOM 8min:
1 Snatch pull + 1 hang snatch + 1 OHS

10 Varv (5 var)
6 Burpees
8 Powerclean
10 Thruster
200m rodd


Fredag kl 11.00-12.00

Deadlift 10-10-10

”The hateful eight”
8 varv:
8 Push ups
8 Situps
8 Airsquats
8 Pull ups
8 Deadlift 60/40
8 Hang power clean 60/40
8 Shoulder to oh 60/40
8 Kcal rodd

Lördag kl 10.00-11.00


Team om 3:
Under wodens gång ska ni tillsammans ro 4000/4500m, del hur ni vill. Samtidigt som rodden rullar hjälps de andra åt med(när ni rott klart får all 3 hjälpas åt med övningarna):


50 Wallballs
40 Cleans 50/35
30 Front squat
20 Pull ups
30 Front squat
40 Cleans
50 wallballs


Henrik LundholmComment