vecka 43


Måndag kl 18.00-19.00

Teknikträning Pistols

Backsquats 5-5-3-3-2-2

4 Rounds For Time:
21 Boxjump
18  KB- snatch 16/12kg
15 Goblet squat
12 TTB

Tisdag kl 18.00-19.00

OTM 12min:

1. HSPU
2. Pullups
3. 2 Squat clean

For time(Med rullande klocka):
12-9-6-9-12
Thrusters
Pullups

Start 15.00
12-9-6-9-12
Power clean
Burpees

Onsdag kl 19.00-20.00


Stegrande 2or Snatch

”Air Force”
For time:
20 Thrusters 42,5/30kg
20 SDHP
20 Push jerk
20 OHS (alt powersnatch om OHS är för svårt)
20 Frontsquat

4 burpees varje ny minut, starta även woden med 4 burpees

Torsdag kl 19.00-20.00

Teknikgenomgång Split jerk

EMOM 8min:
2 Split jerk

Par wod:
By in: 1200m rodd (i par)
8 varv: (4 var)
8 Powersnatch 35/25kg
8 Push ups
8 Frontsquat
By out: 1200m rodd

Fredag kl 11.00-12.00

Deadlift 3-3-3-3-3

"LP 450"
100 du
10 CTB
20 TTB
30 Deadlift 70/47,5
40 Push ups
50 situps
40 burpees
30 boxjump
20 Push press
10 Power clean
100 DU


Lördag kl 10.00-11.00

Team om 3:
200 kalorier Rodd
90 Hang squat clean ca 40-35/30-25kg
200 Double-unders
90 Power snatch
200 Box jumps
90 Push press
200 Wall balls


Henrik LundholmComment