Vecka 25

Måndag kl 18.00-19.00

EMOM
Backsquats
5min: 5or
5min: 3or
5min: 1or

3 Varv:
5 Front Squat 70/45kg
18 Pull-Ups
5 Deadlifts 100/70kg
18 Toes-to-Bar
5 Push Jerks 70/45kg
18 Hand-Release Push-Ups

Tisdag kl 18.00-19.00 och kl 20.00-21.00

Deadlift 10-10-10

Pullups 5-3-3-2-2

Cindy
20min AMRAP
5 pullups
10 Push ups
15 airsquats

Onsdag kl 19.00-20.00

Stegrande 2or Over head squat 

EMOM 6min:
3 Hang squat snatch

"Helen"
3 Rounds For Time
400 meter Run
21 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
12 Pull-Ups

Torsdag 19.00-20.00

Complex

2 Clean & 1 Jerk

Parwod 25 min Amrap:

6 Burpee Boxjump
8 KB-Snatch
10 Pushups
1 Runda idioten.

Var 7e min ett varv Partner Carry.

Ett varv var. En kör en vilar (intervaller)

Henrik LundholmComment