Vecka 52

Måndag kl 18.00-19.00 och kl 19.00-20.00

Backsquats 10-8-8-6-6
Frontsquat: 5-5-5-5-5

Open 15.1 A
9 min AMRAP
15 Ttb
10 Deadlift 52,5/35kg
5 Powersnatch 52,5/35kg

Tisdag kl 18.00-19.00 och kl 19.00-20.00

EMOM 21 min:
3 strikta axelpress
30s L-sit (hängande)
3/ben Enbensmarklyft
5-20 pullups/c2b/bar-mu
8 Pistols
3-10 Wallwalk/HSPU/Handstandwalk
45s 90 grader mot väggen

Roddstafett i par: 3000m

Onsdag OBS!! Kl 16.00-17.00

"12 days of christmas"
för tid:
1 Sumo Deadlift High-Pull 35/25
2 Thrusters 35/25
3 Push Press 35/25
4 Power Cleans 35/25
5 Power Snatches 35/25
6 Kettlebell Swings 24/16
7 Pull-Ups
8 Knees-to-Elbows
9 Box Jumps
10 Double Unders
11 Burpees
12 Overhead Walking Lunges 20/15kg viktplatta

Börja från 1. lägg sedan på en övning för varje varv. börja alltid om från början. EX: 1 sdhp, 1sdhp 2 thrusters, 1 sdhp 2 thrusters 3 pushpress, 1 sdhp 2 thrusters 3 push press 4 powerclean osv tills ni är igenom alla övningar. 

 

GOD JUL!!! :)
 

Henrik LundholmComment